Meistä

On nostalgikkoja, propellihattuja ja sitten on Recuror. Olemme riittävän monissa vesissä keitettyjä vaatiaksemme aidon potilassuhteen paluuta, riittävän optimistisia tarttuaksemme parhaan teknologian mahdollisuuksiin ainoana yksityisenä psykiatrikeskuksena Suomessa ja riittävän nautinnonhakuisia vaatiaksemme mukavia työpäiviä.

Tavoitteeni on, että kaikki potilaani saavat tietoa ongelmistaan ja tieteelliseen näyttöön perustuvia hoitokeinoja toipumisensa tueksi.

Mika Kallio

Toimitusjohtaja, psykiatrian erikoislääkäri

Mika on koulutukseltaan psykiatrian erikoislääkäri, jolla on laaja-alaista kokemusta psykiatristen potilaiden hoidosta jo kohta kahden vuosikymmenen ajalta. Mika oli luonnollinen valinta yrityksemme toimitusjohtajaksi, koska hän on aiemmin toiminut lähes kymmenen vuoden ajan ylilääkärin ja apulaisylilääkärin tehtävissä julkisessa terveydenhuollossa. Mikalla on runsaasti kokemusta erilaisten mieliala- ja ahdistuneisuusoireiden diagnostiikasta ja hoidosta, ja hän on perehtynyt myös kehitysvammoihin liittyvien mielenterveyden ongelmien hoitoon. Mika on tehnyt paljon yhteistyötä työterveyshuollon kanssa muun muassa työkykyarvioita toteuttaen. 

Erityisosaaminen: terveydenhuollon johtaminen, mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, ADHD, kehitysvammapsykiatria, psykiatrinen tutkimustyö

 

”Toipuminen mielenterveyden ongelmista on aina mahdollista. Potilaan ja hoitoryhmän saumattomalla yhteistyöllä oireita saadaan lähes aina helpotettua ja elämänlaatua parannettua.”

 

Henry Karlsson

Koulutusjohtaja, psykiatrian erikoislääkäri, biologisen psykiatrian dosentti, psykoterapeutti, LT, VTM, FM

Henry on psykiatri, filosofi ja neurotieteilijä, joka laajaa koulutustaan ja kliinistä kokemustaan hyödyntäen etsii hoitamilleen potilaille parhaat mahdolliset hoitomuodot. Henry suhtautuu työhönsä intohimoisesti, ja hänen keskeisintä osaamisaluettaan ovat syömishäiriöiden sekä mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoito. Henry on potilaitaan kohtaan kunnioittava, empaattinen ja aktiivinen, ja hänellä on myös vuosien kokemus nuorten psykiatrisesta hoidosta.

Erityisosaaminen: Syömishäiriöt, mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, ADHD, nuorisopsykiatria, psykiatrinen tutkimustyö, psykoterapeutti (integratiivinen)

 

 

Parhaat teknologiat on kehitetty potilaiden toipumisen tueksi.

Anu Holm

Tutkimusjohtaja, sairaalafyysikko, lääketieteellisen fysiikan dosentti, FT

Anulla on yli 20 vuoden kokemus lääketieteellisestä tekniikasta terveydenhuollossa. Hänellä on laaja työhistoria niin lääketieteellisen tutkimuksen tekemisessä kuin käytännön kliinisessä työssä yliopisto- ja keskussairaaloissa. Hän on Suomen kokeneimpia asiantuntijoita neuromodulaatiohoitojen soveltamisessa, ja hän aktiivisesti tutkii sekä kehittää erilaisia neuromodulaatiohoitomenetelmiä. Työssään Anu pyrkii tuomaan uusimman tutkimustiedon käytäntöön potilaidensa hyväksi.

Erityisosaaminen: Lääketieteellinen fysiikka, neuromodulaatiohoidot, fysiologiset menetelmät ja laitteet, tiedolla johtaminen, lääketieteellinen tutkimus, unen häiriöt

 

Jokainen potilas ansaitsee mahdollisuuden saada nopeasti apua psykiatrian uusimmista ja tehokkaimmista hoitomuodoista.

Joel Holmén

Teknologiajohtaja, psykiatrian erikoislääkäri

Joelin intohimo psykiatriassa on uusimpien hoitomuotojen ja -keinojen tuominen kaikkien saataville, sekä neuropsykiatristen oireiden, kuten ADHD:n, tutkimus ja hoito. Joelin mielestä hyvään hoitoon kuuluu nopea hoidon aloittaminen ja monipuolinen eri hoitomuotojen yhdistäminen, oli kyse sitten psykososiaalisista hoidoista, psyykelääkkeistä, neuromodulaatiohoidoista tai uusinta teknologiaa hyödyntävistä hoitomuodoista. Hän on tehnyt töitä uusien hoitoteknologioiden kehittämishankkeissa ja hänet valittiin vuonna 2020 Suomen sadan vaikuttavimman terveysalan henkilön joukkoon.

Erityisosaaminen: Neuropsykiatria, mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, neuromodulaatiot, vanhuspsykiatria, terveysteknologia

 

Kivunhoito on kokonaisuus, jonka pohja rakentuu hyvinvoinnin ja jaksamisen perustuksille. Nämä perustukset rakennetaan mielen ja kehon riittävistä voimavaroista, joiden arviointi vaatii asiantuntijuutta.

Juhani Juhola

Recuror kipuklinikan johtaja, fysiatrian erikoislääkäri

Juhani on hoitanut vuosien ajan vaikeista kipuongelmista kärsiviä potilaita tarjoten juuri heille soveltuvia lisätutkimuksia ja hoitovaihtoehtoja mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Juhani on toiminut pitkään moniammatillisissa kiputyöryhmissä sekä myös kuntoutusryhmissä omaten vankan kokemuksen kipupotilaiden jatkohoidon suunnittelusta. Hän on toiminut fysiatriasiantuntijana myös apuvälinearvioissa ja ymmärtää syvällisesti apuvälineiden käytön aiheuttamat erityispiirteet myös kivunhoidon näkökulmasta.

Erityisosaaminen: terveydenhuollon johtaminen, tuki- ja liikuntaelinperäisten kipujen diagnostiikka ja hoito

 

Muutos tapahtuu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja arvostamisen kautta.

Jan Kaitaniemi

Lääketieteellinen johtaja, psykiatrian erikoislääkäri

Jan on kokenut psykiatri ja yleislääkäri, joka on toiminut myös ylilääkärinä julkisella puolella psykiatrian hallinnossa. Hänen osaamisaluettaan ovat erityisesti mieliala- ja ahdistushäiriöt sekä psykoottiset häiriöt, ja viimeiset vuodet hän on työskennellyt akuuttien psyykkisten ongelmien parissa. Jan on harjaantunut hoitamaan myös psykiatristen potilaiden fyysisiä ongelmia. 

Erityisosaaminen: terveydenhuollon johtaminen, akuuttipsykiatria, mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, ADHD, psykiatristen potilaiden somaattiset ongelmat

 

Recuror Oy

Recuror Oy

Recuror Oy
Pihlajalinna Turku Kupittaa, 3. kerros
Joukahaisenkatu 9
20520 Turku
Email: asiakaspalvelu@recuror.fi
Puh: 030-6217300

Työnämme paras Sinä