Apua syömishäiriöön

Syömishäiriöt ovat melko yleisiä psykiatrisia sairauksia, joita esiintyy muutamalla prosentilla väestöstä. Syömishäiriöiden esiintyvyys vaikuttaisi olevan kasvussa ja lievempiä oireita on monilla nuorilla. Syömishäiriöt ilmenevät vääristyneenä suhteena ruokaan, syömiseen tai omaan kehoon tavalla, joka uhkaa potilaan terveyttä tai toimintakykyä. Yleisimpiä syömishäiriötä ovat laihuushäiriö eli anoreksia, ahmimishäiriö eli bulimia sekä ahmintahäiriö (binge eating disorder, BED). Syömishäiriöistä kärsivällä potilaalla on usein myös merkittäviä rinnakkaissairauksia, joista yleisimpiä ovat masennus ja ahdistuneisuushäiriöt.

Anoreksia

Laihuushäiriö eli anoreksia on syömishäiriö, jossa keskeisinä oireina ovat tavoitteellinen laihduttaminen ja lihomisen pelko. Potilaan ruumiinkuva on yleensä vääristynyt, eli oma keho nähdään suurempana kuin se todellisuudessa on. Laihuushäiriö voi johtaa henkeä uhkaavaan aliravitsemustilaan. Laihuushäiriö voi aiheuttaa myös osteoporoosia eli luukatoa ja lapsettomuutta sekä muita hankalia fyysisiä oireita.

Ahmiminen

Ahmimis- ja ahmintahäiriössä keskeisinä piirteinä ovat toistuvat ahmimisjaksot, joiden aikana potilas syö poikkeuksellisen paljon ruokaa lyhyessä ajassa. Potilaan ajattelua hallitsee syöminen ja hänellä on pakonomainen tarve syödä. Ahmimishäiriön erottaa ahmintahäiriöstä se, että ahmimishäiriössä potilas pyrkii estämään ruuan lihottavat vaikutukset erilaisilla kompensaatiokeinoilla, kuten oksentelulla, syömättömyydellä ja liikunnalla. Ahmintahäiriössä tällaisia keinoja ei ole käytössä.

Periaatteemme Recurorilla on tarjota tiivistä, vaikuttavaa ja sinulle räätälöityä hoitoa.

Tutkimukset ja hoito

Recurorilla syömishäiriöiden tutkimus- ja hoitokokonaisuus sisältää kattavan psykiatrisen perustutkimuksen sekä tarkat diagnostiset selvittelyt. Ensikäynnillä käydään läpi tarkasti potilaan syömishäiriöajatuksia ja syömiskäyttäytymistä. Myös mahdollinen kompensaatiokäyttäytyminen selvitetään ja potilaan painohistoria kartoitetaan. On myös välttämätöntä saada objektiivinen kuva potilaan syömisestä, missä voi olla apua esimerkiksi ruokapäiväkirjan pitämisessä. Potilaan psyykkisessä arviossa keskitytään myös mahdollisten rinnakkaishäiriöiden selvittämiseen. Myös tarvittavat somaattiset selvittelyt toteutetaan.

Tule keskustelemaan hoitovaihtoehdoista

Recurorilla syömishäiriöiden hoito suunnitellaan sopimaan juuri sinulle. Keskustelemme yhdessä kanssasi hoitovaihtoehdoista. Hoidon keskiössä on yleensä paastoamisen lopettaminen sekä säännölliseen ja riittävään syömiseen ohjaaminen. Käymme läpi kaikki psykososiaaliset hoitokeinot ja mahdolliset lääkehoidot. Hoitokokonaisuuteen kuuluu myös hoitojen tehon seuranta. Recuror tarjoaa käyttöösi puhelinsovelluksen, jonka avulla seurataan hoidon toteutumista ja tehokkuutta sekä mahdollistetaan turvallinen ja tehokas viestintä sinun ja hoitavan lääkärisi välillä.

Ota yhteyttä

Suunnitellaan hoito juuri sinulle.
Jätä meille yhteydenottopyyntö

tai soittele
030-6217300

Tietosuoja

5 + 15 =

Recuror Oy

Recuror Oy
Linnankatu 52 A 2. Kerros
20100 Turku
Email: asiakaspalvelu@recuror.fi
Puh: 030-6217300